• doradztwo prawne psychologiczne bezpieczeństwa – Paulo
  • profilowanie biznesowe due diligence wywiad gospodarczy – Paulo
  • porady prawne lobbing compliance – Paulo
  • media społecznościowe socjogramy powiązania preferencje – Paulo
  • porady psychologiczne pomoc kryzysowa analiza zachowań – Paulo
  • rozwiązywanie problemów strategie burza mózgów – Paulo
  • analizy psychologiczne wywiadowcze profilowanie psychografologia – Paulo
  • negocjacje mediacje dane osobowe bezpieczeństwo informacji – Paulo
  • pomoc ofiarom przestępstw zwalczanie nadużyć odszkodowania – Paulo

POLITYKA PRYWATNOŚCI PAULO.PL

Wszystkie strony w domenie *.paulo.pl prowadzi firma PAULO z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47 (dalej zwana PAULO), która przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających strony w zarządzanej domenie. Nie zabiegamy o identyfikację Użytkowników stron w domenie *.paulo.pl, a podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stronami, usprawnienia ich funkcjonalności dla Użytkownika oraz ewentualnie w celu korespondencji, o czym mowa niżej.

Firma PAULO nie udostępnia żadnych danych podmiotom trzecim, chyba, że następuje to za zgodą Użytkownika lub z mocy prawa.

Dane zbierane automatycznie

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowane są zapytania http kierowane do serwera, co oznacza, że PAULO zna publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu w domenie *.paulo.pl. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znane są również: • czas nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi • nazwa stacji klienckiej, której identyfikacja realizowana przez protokół HTTP • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji komunikacji • informacje o przeglądarce Użytkownika • w przypadku, gdy przejście do strony w domenie *.paulo.pl nastąpiło przez odnośnik, również adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika

Dane te jednak nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony w domenie *.paulo.pl z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Korespondencja.

Wykorzystywanie danych

Dane zbierane automatycznie są przechowywane przez czas nieokreślony i mogą być wykorzystane jedynie w celach:
• administrowania serwisem
• diagnozowania problemów związanych z pracą serwera
• analiz naruszeń bezpieczeństwa
• analiz statystycznych (np. typ stosowanej przeglądarki stron WWW, ogólne informacje demograficzne np. o regionie nawiązania połączenia) oraz analiz zachowań Użytkowników na stronie internetowej, celem dopasowania zawartości naszych stron internetowych. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych identyfikujących pojedynczych Użytkowników.

Ponadto, dane zbierane w trakcie korespondencji mailowej pomiędzy Użytkownikiem a PAULO są wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie mailowe Użytkownika.

Mechanizm Cookies / Ciasteczek


Pliki sesyjne „cookies” – „ciasteczek” są niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu i są tworzone w celu ograniczania ilości emisji czasowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu „cookies” ogłoszenie wyświetla się tylko raz dla jednej sesji Użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony plik jest tworzony w określonym czasie i tylko na czas, w jakim strona jest odwiedzana przez Użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu *.paulo.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku. Mechanizm plików „cookies" wykorzystywany jest przez naszą stronę wyłącznie do celów analiz statystycznych i użytkowych, dzięki czemu możemy modyfikować serwis czyniąc go przyjaźniejszym i funkcjonalniejszym dla Użytkownika. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych. Możemy uzyskać informacje o stosowanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej i które elementy strony najbardziej interesują Użytkownika oraz do zapamiętania na czas sesji - następujących parametrów nawigacyjnych:
• czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji?

• stan menu aby Użytkownik mógł zachować taki sam stan przy przechodzeniu pomiędzy podstronami


Korzystamy również z usługi Google Analytics, służącej tworzeniu statystyk stron internetowych świadczonej przez Google. W ramach tej usługi pliki cookie zostają zapisywane w urządzeniu Użytkownika a informacja wygenerowana przez plik cookie (w tym adres IP ) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwery w Stanach Zjednoczonych. Poniżej w tabeli zaprezentowano pliki cookie Google Analitics wykorzystywane na stronach *.paulo.pl przez. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu zestawiania raportów i oceny Państwa aktywności na naszej stronie oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności na tej stronie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy o zapoznanie się z polityką bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia wyżej wymienionych plików cookie na Państwa urządzeniu pod adresem tutaj.

UWAGA:

Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny *.paulo.pl) zapisane informacje są usuwane.

Każdy Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania plików „cookies" na własnym komputerze. Aby to zrobić należy w przypadku Google Analitics pobrać dodatek blokujący zamieszczony pod ww linkiem lub zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, z której się korzysta, do których dostęp jest zbliżony dla większości przeglądarek są następujące Narzędzia -> Ustawienia -> Opcje internetowe/Ustawienia zaawansowane -> Prywatność.

Korespondencja

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi przesyłania korespondencji do PAULO. W odniesieniu do podmiotów i osób, które przesłały przez stronę zapytanie, odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy wyłącznie do wysłania informacji zwrotnej.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, zabezpieczamy je zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osobowych oraz wynikających z niej rozporządzeń. W uzasadnionych sytuacjach, komunikacja między komputerem użytkownika strony a naszym serwerem, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL.

Bezpieczeństwo i czyszczenie konserwacyjne systemu

Dla bezpieczeństwa oraz lepszego działania systemu operacyjnego, zalecamy aby po zakończeniu korzystania z Internetu przeprowadzić czyszczenie konserwacyjne systemu komputera Użytkownika, które usuwa powstałe pliki i dane (tymczasowe pliki internetowe, „cookies”, wpisywane hasła, itp.). Można to przeprowadzić za pomocą wbudowanych w przeglądarkę narzędzi lub specjalnych programów czyszczących/konserwujących.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Warszawa 08.04.2013